item-thumbnail

"רשת" על הגל

הזכיינית שהחלה להשיב מלחמה, כבר לא רואה את עצמה כמספר 2, ועכשיו יותר מתמיד נמצאת על הגל הנכון. התכנים החדשים שלה פוגעים במטרה, בעוד "קשת" נשענת על המו...